Podpisz petycję i wspólnie
RATUJMY PSY Z KOŁOBRZEGU!

Dołącz do ruchu społecznego, który ratuje psy z Kołobrzegu z rąk stowarzyszenia REKS

Petycja

My, niżej podpisani, apelujemy o ratowanie zdrowia i życia zwierząt przebywających w Schronisku w Kołobrzegu. Domagamy się:


NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY Z AKTUALNYM PODMIOTEM PROWADZĄCYM SCHRONISKO – STOWARZYSZENIEM WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU „REKS” REPREZENTOWANYM PRZEZ PANIĄ GRAŻYNĘ JAKUBCZAK.


Traktowanie zwierząt w sposób niezgodny z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a także prowadzenie schroniska z naocznymi zaniedbaniami, to główne powody, dla których sytuacja ta musi zostać zmieniona. Zebrane dokumenty, oświadczenia świadków, zdjęcia, filmy oraz raporty z przeprowadzonych w schronisku kontroli, świadczą wprost o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt.


Zebrane materiały świadczą o tym, że:

 1. przebywające w schronisku PSY SĄ BITE przez pracowników,

 2. zwierzęta NIE MAJĄ ZAPEWNIONEJ ODPOWIEDNIEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ, co skutkuje brakiem kontroli ich zdrowia i rozwijającymi się chorobami,

 3. PSY KARMIONE SĄ NIEODPOWIEDNIM POKARMEM, przez co narażone są na liczne choroby przewodu pokarmowego, które nieleczone prowadzą do wyniszczenia całego organizmu: biegunki powodują odwodnienie i niedożywienie, natomiast choroby skórne prowadzą do trwałych zmian objawiających się częściowym brakiem sierści i skóry. Brak odpowiedniego pokarmu w schronisku skutkuje otyłością, co z kolei niekorzystnie wpływa na kręgosłup i możliwości sprawnego poruszania się,

 4. w Kołobrzegu w stosunku do schronisk z innych miast panuje WYSOKI PROCENT ŚMIERTELNOŚCI: od 2009 r., czyli momentu, od kiedy schronisko prowadzone jest przez Stowarzyszenie "REKS", średnia utracenia zwierząt wynosi 23%,

 5. osoby związane ze Stowarzyszeniem "REKS" SĄ KARANE prawomocnym wyrokiem,

 6. PRACOWNICY FAŁSZUJĄ DOKUMENTY ADOPCYJNE, zaniżając tym samym procent śmiertelności zwierząt, a także zatajają śmierć "niewygodnych" przypadków: zagryzień, niewyleczonych chorób.


NIE ZGADZAMY się na to, by zwierzęta traktowane były w powyższy sposób: schronisko powinno być dla nich miejscem, w którym przebywają tymczasowo, są leczone i przygotowywane do adopcji. W związku z tym WZYWAMY PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG JANUSZA GROMKA DO NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY ZE STOWARZYSZENIEM WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU „REKS” REPREZENTOWANYM PRZEZ PANIĄ GRAŻYNĘ JAKUBCZAK, która odpowiada za prowadzenie schroniska doprowadzając psy do stanu skrajnego zaniedbania, tym samym odbierając im szansę na adopcję i życie w rodzinie oraz skazując na śmierć w schronisku.

uratuj zwierzaki
PODPISUJĄC petycję

1. Przeczytaj raport
2. Podpisz petycję
3. Wyślij ją do władz
4. Poinformuj znajomych!

Zwierzęta, zwłaszcza te najbardziej pokrzywdzone przez człowieka, nie obronią się same. Potrzebują naszej pomocy!

1371 PODPISÓW

i ciągle przybywa!
 • Adam
  Poland

  Signed

 • Agnieszka
  Poland

  Signed

 • Ewa Wańska
  Poland

  Signed

 • Julia
  Pitcairn

  Signed

 • Ewelina Sudnikowicz
  Poland

  Signed

fundacja-naszezoo-pl

Nasze cele

Poznaj to, na czym zależy nam najbardziej

Główną misją naszej Fundacji jest wspieranie bezdomnych zwierząt, które zostały źle potraktowane w wyniku zdarzeń losowych lub celowej działalności człowieka. Dążymy do edukacji jak największej liczby osób, bo wierzymy w to, że oprócz doraźnej pomocy czworonogom naszą powinnością jest także zwracanie uwagi na ich problemy i wskazywanie rozwiązań.

Cele, które przed sobą postawiliśmy, to m.in. propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt domowych i wolno żyjących, przeciwdziałanie stosowaniu wobec nich przemocy, niesienie pomocy, wspieranie i systematyczna współpraca ze schroniskami i organizacjami, a także edukacja dzieci i dorosłych.

Misja

Swoją misję realizujemy m.in. poprzez tworzenie kampanii i projektów wspierających czworonogi z całej Polski, interweniowanie w przypadkach znęcania się nad nimi, leczenie ich i pomoc w poszukiwaniu dla nich nowych opiekunów.

Walka o życie zwierząt nie jest łatwa. Możemy ją prowadzić głównie dzięki wsparciu finansowym od firm i osób prywatnychPROSIMY, WESPRZYJ NASZĄ WALKĘ. Pieniądze, które otrzymamy, przekażemy na przygotowanie materiałów informacyjnych, spotkań z mieszkańcami Kołobrzegu oraz na kontrole weterynaryjne w schronisku.

Głos katowanych i bezdomnych zwierząt musi zostać usłyszany!

 

Dane do przelewu:
adres: Fundacja NaszeZoo.pl, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań
nr konta: BZ WBK 87 1090 1463 0000 0001 3309 2844
tytułem: „Ratujmy Psy z Kołobrzegu”

Z zagranicy:
IBAN: PL87 1090 1463 0000 0001 3309 2844, SWIFT: WBKPPLPP

PAYPAL: fundacja@naszezoo.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zorganizować spotkanie dla mieszkańców w Kołobrzegu?

Zadzwoń +48 724 573 186
lub napisz: fundacja@naszezoo.pl